Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WAG.271.5.2021 „Budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 – etap I”.

Dorota Michalska
Gmina Miejska Złotoryja Department: Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
Deadlines:
Published : 30-11-2021 16:42:00
Placing offers : 12-01-2022 09:00:00
Offers opening : 12-01-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. "Budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 - etap I" zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Zapraszam do złożenia oferty.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Budowa chodnika ul. Grunwaldzkiej - etap I.pdf pdf 638.13 2021-11-30 16:42:00 Proceeding
Załączniki nr 1-5 do SWZ.docx docx 119.49 2021-11-30 16:42:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Umowa.pdf pdf 579.13 2021-11-30 16:42:00 Proceeding
Załączniki nr 7, 8, 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 12395.04 2021-11-30 16:42:00 Proceeding
UZP Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.pdf pdf 103.65 2021-11-30 16:42:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 487.73 2022-01-13 08:01:59 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 261.67 2022-02-18 14:09:49 Public message

Announcements

2022-02-18 14:09 Dorota Michalska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-13 08:01 Dorota Michalska Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-12 09:00 Buyer message Zamawiająca, na sfinansowanie w/w zadania, zamierza przeznaczyć kwotę 301 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 926