Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OPS.DO.271.1.2021 DOŻYWIANIE UPRAWNIONYCH ŚWIADCZENIOBIORCÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIECIU W FORMIE GORĄCEGO POSIŁKU NA ROK 2022

Karolina Kruczkowska
Gmina Świecie
Deadlines:
Published : 30-11-2021 15:26:00
Placing offers : 09-12-2021 08:00:00
Offers opening : 09-12-2021 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 151.34 2021-11-30 15:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1167.46 2021-11-30 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 667.33 2021-11-30 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp dotyczące spełniania warunków w.pdf pdf 328.51 2021-11-30 15:26:00 Proceeding
Zalącznik nr 3 do SWZ - Umowa dożywianie.pdf pdf 1271.01 2021-11-30 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- Oświadczenie o przyneleżnosci do tej samej grupy kapitałowej.pdf pdf 104.6 2021-11-30 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie zobowiązanie podmiotu.pdf pdf 780.36 2021-11-30 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie z art. 117ust. 4 Pzp.pdf pdf 104.65 2021-11-30 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Informacja dotycząca pojazdu.pdf pdf 695.15 2021-11-30 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.pdf pdf 854.41 2021-12-01 14:32:19 Public message
Pismo - zmiana ogłoszenia.pdf pdf 612.22 2021-12-01 14:32:19 Public message
ogłoszenie.pdf pdf 44.34 2021-12-01 14:32:19 Public message
Informacja o kwocie dożywianie.pdf pdf 154.43 2021-12-08 13:45:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 146.85 2021-12-09 11:52:36 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 147.05 2021-12-09 11:53:10 Public message

Announcements

2021-12-09 11:53 Karolina Kruczkowska Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-12-09 11:52 Karolina Kruczkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-08 13:45 Karolina Kruczkowska Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-12-01 14:32 Karolina Kruczkowska Zmiana SWZ, zmiana ogłoszenia, zmiana Załącznika nr 1 do SWZ, zmiana terminu składania i otwarcia

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Pismo - zmiana ogłos [...].pdf

ogłoszenie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 385