Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.116.2021.ZP2 Dostawa oleju napędowego ON wraz ze zbiornikiem na terenie Gminy Białe Błota

Katarzyna Mazur-Skoczylas
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 30-11-2021 14:44:00
Placing offers : 09-12-2021 10:00:00
Offers opening : 09-12-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 91.23 2021-11-30 14:44:00 Proceeding
SWZ - dostawa oleju.zip zip 2465.62 2021-11-30 14:44:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.zip zip 220.42 2021-12-09 12:40:31 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.zip zip 250.58 2021-12-13 14:35:27 Public message

Announcements

2021-12-13 14:35 Katarzyna Mazur-Skoczylas Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 13.12.2021 r.

zawiadomienie o unie [...].zip

2021-12-09 12:40 Katarzyna Mazur-Skoczylas Nr sprawy: RZP.271.116.2021.ZP2
Białe Błota, dnia 9.12.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,
o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP,
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

Dotyczy postępowania pn.:
Dostawa oleju napędowego ON wraz ze zbiornikiem na terenie Gminy Białe Błota

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; zwaną dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota niezwłocznie po otwarciu ofert, które odbyło się 09.12.2021 r. po godz. 10:15, zamieszcza informacje dotyczące zestawienia ofert:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 400 000,00 zł brutto.

Informacja z otwarci [...].zip

2021-12-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 400 000 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 217