Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.76.2021.DR Wykonywanie czynności weterynaryjnych w odniesieniu do kotów wolno-żyjących (dzikich) i psów/kotów właścicielskich Gminy Miasto – Płock.

Dominika Rucińska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 01-12-2021 13:10:00
Placing offers : 09-12-2021 10:00:00
Offers opening : 09-12-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział I SWZ Instrukcja dla Wykonawcy.pdf pdf 450.24 2021-12-01 13:10:00 Proceeding
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 39.02 2021-12-01 13:10:00 Proceeding
Dział III Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 105.71 2021-12-01 13:10:00 Proceeding
Formularz cenowy.odt odt 19.94 2021-12-01 13:10:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 106.54 2021-12-01 13:10:00 Proceeding
załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.odt odt 26.42 2021-12-01 13:10:00 Proceeding
Informacja o kwocie-1.pdf pdf 300.34 2021-12-02 08:43:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert D.R..pdf pdf 177 2021-12-09 11:32:48 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 228.32 2021-12-21 14:01:20 Public message

Announcements

2021-12-21 14:01 Dominika Rucińska Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-09 11:32 Dominika Rucińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-02 08:43 Dominika Rucińska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie- [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 174