Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-271 / 73 / WIK-RI / 2021 Rozbudowa ścieżki pieszo rowerowej wokół zalewu Lipówka - trasa PT1 w celu integracji różnych środków transportu w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września

Referat Zamówień Publicznych RZP
Gmina Września Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 30-11-2021 08:41:00
Placing offers : 15-12-2021 10:55:00
Offers opening : 15-12-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.zip zip 26999.65 2021-11-30 08:41:00 Proceeding
Ogł. o zamówieniu 2021 BZP 00290883_01.pdf pdf 117.8 2021-11-30 08:41:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania (1).zip zip 9399.11 2021-12-13 15:13:14 Public message
Informacja z art. 222 ust. 4 pzp.pdf pdf 260.9 2021-12-14 13:17:44 Public message
informacja z otwarcia ofert-PT1.pdf pdf 180.67 2021-12-15 14:57:04 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 130.23 2022-01-19 13:20:33 Public message

Announcements

2022-01-19 13:20 Referat Zamówień Publicznych RZP Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-15 14:57 Referat Zamówień Publicznych RZP informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-14 13:17 Referat Zamówień Publicznych RZP Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp

Informacja z art. 22 [...].pdf

2021-12-13 15:13 Referat Zamówień Publicznych RZP Odpowiedzi na pytania (1)

Odpowiedzi na pytani [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 635