Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OPS.DO.271.2.2021 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na rok 2022

Karolina Kruczkowska
Gmina Świecie
Deadlines:
Published : 25-11-2021 14:07:00
Placing offers : 09-12-2021 09:00:00
Offers opening : 09-12-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 128.3 2021-11-25 14:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 488.03 2021-11-25 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 255.11 2021-11-25 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp dotyczące spełniania warunków w.pdf pdf 197.82 2021-11-25 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz osób.pdf pdf 238.29 2021-11-25 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług.pdf pdf 196.83 2021-11-25 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Umowa SUO.pdf pdf 520.05 2021-11-25 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy SUO (dotyczy załącznik nr 5 do SWZ).pdf pdf 123.36 2021-11-25 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do umowy SUO (dotyczy załącznik nr 5 do SWZ).pdf pdf 173.83 2021-11-25 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ- Oświadczenie o przyneleżnosci do tej samej grupy kapitałowej.pdf pdf 94.91 2021-11-25 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie zobowiązanie podmiotu.pdf pdf 246.42 2021-11-25 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie z art. 117ust. 4 Pzp.pdf pdf 93.55 2021-11-25 14:07:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ- Aktualizacja oświadczenia na podstawie art. 125 ust 1 Pzp.pdf pdf 154.46 2021-11-25 14:07:00 Proceeding
Pismo - zmiana ogłoszenia.pdf pdf 761.44 2021-11-29 15:11:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 56.86 2021-11-29 15:11:27 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy aktualizacja.pdf pdf 640.27 2021-11-29 15:11:27 Public message
Ogłoszenie.pdf pdf 43.6 2021-12-01 15:14:16 Public message
Pismo zmiana ogłoszenia.pdf pdf 622.72 2021-12-01 15:14:16 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 863.97 2021-12-01 15:14:16 Public message
Pismo zapytanie.pdf pdf 379.66 2021-12-08 13:42:55 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 39.01 2021-12-08 13:42:55 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp dotyczące spełniania warunków w.docx docx 17.99 2021-12-08 13:42:55 Public message
Informacja o kwocie suo.pdf pdf 142.32 2021-12-08 13:44:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 388.11 2021-12-09 13:47:16 Public message
Ogłoszenie.pdf pdf 388.62 2021-12-24 11:02:07 Public message
Usługi opiekuńcze Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 76.65 2022-01-24 13:49:49 Public message

Announcements

2022-01-24 13:49 Joanna Sieradzka Ogłoszenie o wyniku postępowania

Usługi opiekuńcze Og [...].pdf

2021-12-24 11:02 Karolina Kruczkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie.pdf

2021-12-09 13:47 Karolina Kruczkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-08 13:44 Karolina Kruczkowska Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-12-08 13:42 Karolina Kruczkowska Pytania i odpowiedzi do SWZ

Pismo zapytanie.pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

2021-12-01 15:14 Karolina Kruczkowska Zmiana SWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie.pdf

Pismo zmiana ogłosze [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

2021-11-29 15:11 Karolina Kruczkowska Zmiana SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Pismo - zmiana ogłos [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 896