Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.114.2021.ZP1 Budowa budynku mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu GPŚ w Białych Błotach, ul. Przemysłowa 8 w ramach zadania pn. "Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim

Katarzyna Robotnikowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 25-11-2021 12:17:00
Placing offers : 04-01-2022 10:00:00
Offers opening : 04-01-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 59.11 2021-11-25 12:17:00 Proceeding
SWZ_114.zip zip 332341.86 2021-11-25 12:17:00 Proceeding
zmiana nr 1 z dnia 07.12.2021 r. termin.zip zip 683.49 2021-12-07 15:55:44 Public message
zmiana nr 2 z dnia 17.12.2021 r. termin.zip zip 675.24 2021-12-17 12:34:37 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 23.12.2021 r.zip zip 7528.08 2021-12-23 14:19:44 Public message
informacja z otwarcia ofert.zip zip 266.16 2022-01-04 15:24:09 Public message
wybór.zip zip 430.56 2022-01-27 14:28:00 Public message

Announcements

2022-01-27 14:28 Katarzyna Robotnikowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.01.2022 r.

wybór.zip

2022-01-04 15:24 Katarzyna Robotnikowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.01.2022 r.

informacja z otwarci [...].zip

2022-01-04 15:23 Katarzyna Robotnikowska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 2 900 000,00 zł.
2021-12-23 14:19 Katarzyna Robotnikowska Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 23.12.2021 r.

wyjaśnienia i zmiana [...].zip

2021-12-17 12:34 Katarzyna Robotnikowska Zmiana treści SWZ z dnia 17.12.2021 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

zmiana nr 2 z dnia 1 [...].zip

2021-12-07 15:55 Katarzyna Robotnikowska Zmiana treści SWZ z dnia 07.12.2021 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

zmiana nr 1 z dnia 0 [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1432