Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00283829/01 Dostawa oleju opałowego (ok. 100 tys. dm3) w 2022 roku do obiektów Gminy Dąbrowa, Numer sprawy: OR.271.21.2021

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 25-11-2021 11:49:00
Placing offers : 03-12-2021 09:30:00
Offers opening : 03-12-2021 09:40:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-ogłoszenie o zamówieniu-08d9affe-dd57-cb75-a832-090001f48a61.pdf pdf 148.17 2021-11-25 11:49:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.21.2021.pdf pdf 477.56 2021-11-25 11:49:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.21.2021-skan.pdf pdf 6458.27 2021-11-25 11:49:00 Proceeding
02-załącznik nr 1 form. ofertowy, nr 2 ośw. wstępne.doc doc 122.5 2021-11-25 11:49:00 Proceeding
03-zał. nr 2A-ośw. podmiotu udostępniającego, nr 3-zobowiązanie podmiotu udostępniającego.doc doc 62 2021-11-25 11:49:00 Proceeding
04-zał. nr 4 i 5 ośw. o aktualności i grupie kapit.doc doc 52 2021-11-25 11:49:00 Proceeding
05-zał. nr 6-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 281.59 2021-11-25 11:49:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 249.34 2021-12-03 11:07:50 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 641.16 2021-12-03 11:07:50 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert-skan.pdf pdf 297.97 2021-12-14 13:59:45 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 253.19 2021-12-14 13:59:45 Public message

Announcements

2021-12-14 13:59 Ewa Jonienc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w załączeniu.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-12-03 11:07 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-03 09:30 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 300.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 384