Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.23.2021 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2220D od drogi krajowej 94 do m. Witków oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinku od m. Groble do m. Witków

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 25-11-2021 15:17:00
Placing offers : 14-12-2021 09:00:00
Offers opening : 14-12-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w ponownym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2220D od drogi krajowej 94 do m. Witków oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinku od m. Groble do m. Witków

Zakres rzeczowy: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków o łącznej długości 4533m.  Zakres robót obejmuje poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji drogi przebudowę skrzyżowań i zjazdów, budowę zatok autobusowych, chodników, przebudowę i budowę odwodnienia drogi, budowę kanału technologicznego oraz remont mostu na podstawie istniejącej dokumentacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: 14.12.2021 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnickiSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08d9b00a-91b5-559c-a832-090001f48b85-1.pdf pdf 111.14 2021-11-25 15:17:00 Proceeding
SWZ rozdz. I-XXIV.pdf pdf 412.6 2021-11-25 15:17:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki.zip zip 337.89 2021-11-25 15:17:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna.zip zip 123137.64 2021-11-25 15:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt1.pdf pdf 169.8 2021-12-06 09:54:35 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 135.96 2021-12-14 14:01:44 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 181.67 2022-01-04 14:40:03 Public message
INFORMACJA o unieważnieniu.pdf pdf 159.13 2022-03-17 14:30:40 Public message

Announcements

2022-03-17 14:30 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacją o unieważnieniu postępowania załączoną do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA o unieważ [...].pdf

2022-01-04 14:40 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacją o rozstrzygnięciu postępowania załączoną do niniejszego komunikatu

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-12-14 14:01 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacja z otwarcia ofert załączoną do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2021-12-14 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 9.100.000,00 zł
2021-12-06 09:54 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pierwsze pytanie złożone w postępowaniu, opublikowaną w ogłoszeniu załączonym do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 850