Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00282080/01 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł, Numer sprawy: OR.271.20.2021

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 24-11-2021 12:57:00
Placing offers : 03-12-2021 09:00:00
Offers opening : 03-12-2021 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-ogłoszenie o zamówieniu-08d9af3e-7075-6645-a832-090001f483c5.pdf pdf 155.2 2021-11-24 12:57:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.20.2021.pdf pdf 522.46 2021-11-24 12:57:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.20.2021-skan.pdf pdf 13609.02 2021-11-24 12:57:00 Proceeding
02-załącznik nr 1 form. ofertowy, 2 ośw. wstępne.doc doc 94 2021-11-24 12:57:00 Proceeding
03-zał. 2A-ośw. podmiotu udostępniającego, 3-zobowiązanie podmiotu udostępniającego.doc doc 62 2021-11-24 12:57:00 Proceeding
04-zał. nr 4 i 5-ośw. o aktualności i grupie kapit.doc doc 52 2021-11-24 12:57:00 Proceeding
Zarządzenie 15.11.2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf pdf 299.95 2021-11-25 20:52:18 Public message
sprawozdania i zobowiązania.zip zip 644.18 2021-11-25 20:52:18 Public message
opinie RIO.zip zip 588.93 2021-11-25 20:52:18 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 231.75 2021-11-26 11:47:46 Public message
odpowiedzi na pytania-skan.pdf pdf 255.11 2021-11-26 11:47:46 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 206.57 2021-12-03 11:08:51 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 461.58 2021-12-03 11:08:51 Public message

Announcements

2021-12-03 11:09 Ewa Jonienc Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik w załączeniu.
2021-12-03 11:08 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-03 09:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 225.000,00 zł brutto
2021-11-26 11:47 Ewa Jonienc W związku ze złożonymi zapytaniami Zamawiający udzielana odpowiedzi - plik w załączeniu.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-11-25 20:52 Ewa Jonienc W załączeniu pliki dokumentujące sytuację finansową Zamawiającego, na które składają się:
- Zarządzenie Nr OR.0050.198.2011 Wójta Gminy Dąbrowa
- folder sprawozdania i zobowiązania,
- folder Opinie RIO

Zarządzenie 15.11.20 [...].pdf

sprawozdania i zobow [...].zip

opinie RIO.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 362