Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00282723 Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo (nr referencyjny RRiB.271.11.2021)

Małgorzata Lach
Gmina Jeżewo
Deadlines:
Published : 24-11-2021 14:57:00
Placing offers : 09-12-2021 10:00:00
Offers opening : 09-12-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 491.8 2021-11-24 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 83.9 2021-11-24 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 75.55 2021-11-24 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 71.19 2021-11-24 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 71.88 2021-11-24 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 71.8 2021-11-24 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 71.71 2021-11-24 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 72.91 2021-11-24 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 351.94 2021-11-24 14:57:00 Proceeding
Załącznik 9 i 10 do SWZ.zip zip 16395.24 2021-11-24 14:57:00 Proceeding
Przedmiar robót branża sanitarna.pdf pdf 138.88 2021-11-25 14:43:24 Public message
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA PSZOK JEŻEWO -PRZEBUDOWA KOLIZJI ENEA OPERATOR-3.pdf pdf 116.7 2021-11-25 14:43:24 Public message
PRZEDMIAR ROBÓT PSZOK-ELEKTRYKA-4.pdf pdf 126.39 2021-11-25 14:43:24 Public message
Informacja o wysokości środków.PDF PDF 217.81 2021-12-09 10:04:17 Public message
informacja z sesji otwarcia.PDF PDF 317 2021-12-09 13:17:12 Public message
unieważnienie postępowania.PDF PDF 306.33 2021-12-31 08:53:54 Public message

Announcements

2021-12-31 08:53 Małgorzata Lach Zamawiający zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" (nr postępowania RRiB.271.11.2021) prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającego próg unijny, ponieważ cena oferty złożonej na powyższe postępowanie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

unieważnienie postęp [...].PDF

2021-12-09 13:17 Małgorzata Lach Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, w załączeniu przekazuje informacje z otwarcia ofert.

informacja z sesji o [...].PDF

2021-12-09 10:04 Małgorzata Lach Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1.515.000,00 zł gross (słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Informacja o wysokoś [...].PDF

2021-11-25 14:43 Małgorzata Lach Zamawiający przedkłada uzupełnienie do przedmiaru robót na "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo"

Przedmiar robót bran [...].pdf

PRZEDMIAR ROBÓT BUDO [...].pdf

PRZEDMIAR ROBÓT PSZO [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 509