Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/19/2021 Sprzedaż i dostarczenie aparatury badawczej – postępowanie 4

Deadlines:
Published : 23-11-2021 15:31:00
Placing offers : 21-12-2021 10:00:00
Offers opening : 21-12-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.65 2021-11-23 15:31:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 1099.37 2021-11-23 15:31:00 Proceeding
IMOL.ZP.19.2021.zip zip 5293.85 2021-11-23 15:31:00 Proceeding
IMOL.ZP.19.2021 Odpowiedzi na pytania.fin.pdf pdf 349.84 2021-12-13 18:10:42 Public message
SWZ po mod.pdf pdf 538.11 2021-12-13 18:10:42 Public message
Zał 1 do SWZ cz I - OPZ po mod.pdf pdf 283.45 2021-12-13 18:10:42 Public message
Zał 2 do SWZ cz I - formularz oferty po mod.docx docx 353.46 2021-12-13 18:10:42 Public message
Zał 2a do SWZ cz I - form cenowy - po mod.xlsx xlsx 215.52 2021-12-13 18:10:42 Public message
Zał 7 do SWZ - wzór umowy po mod.pdf pdf 458.92 2021-12-13 18:10:42 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38 2021-12-13 18:10:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert IMOL.ZP.19.2021.pdf pdf 275.98 2021-12-21 12:58:47 Public message
IMOL.ZP.19.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty-podp.pdf pdf 509.67 2022-02-07 14:57:03 Public message
Kwota na sfinansowanie IMOL_ZP_19_2021.pdf pdf 407.51 2021-12-21 10:00:00 Public message

Announcements

2022-02-07 14:57 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pozdrawiam,
Judyta Walczak-Piontkowska

IMOL.ZP.19.2021 Wybó [...].pdf

2021-12-21 12:58 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.

Pozdrawiam,
Judyta Walczak-Piontkowska

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-21 10:00 Buyer message Zamawiający publikuje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2021-12-13 18:10 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji SWZ (załączono dokumenty zmienione).

Pozdrawiam,
Judyta Walczak-Piontkowska

IMOL.ZP.19.2021 Odpo [...].pdf

SWZ po mod.pdf

Zał 1 do SWZ cz I - [...].pdf

Zał 2 do SWZ cz I - [...].docx

Zał 2a do SWZ cz I - [...].xlsx

Zał 7 do SWZ - wzór [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 617