Proceeding: DĆ/11/2021 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika

Alina Łoskot
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
Deadlines:
Published : 23-11-2021 15:00:00
Placing offers : 01-12-2021 10:00:00
Offers opening : 01-12-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu ciągnik.pdf pdf 124.88 2021-11-23 15:00:00 Proceeding
SWZ i umowa - ciągnik BPIK.pdf pdf 12711.43 2021-11-23 15:00:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 22.78 2021-11-23 15:00:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw.docx docx 15.88 2021-11-23 15:00:00 Proceeding
Wykaz dostaw- załącznik nr 4.doc doc 38 2021-11-23 15:00:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3.doc doc 65.5 2021-11-23 15:00:00 Proceeding

Announcements

2021-12-01 12:30 Alina Łoskot Informacja z otwarcia ofert:

Data otwarcia ofert: 01.12.2021 r. godzina 12:15

Informacja o ofertach:
URSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
32-642 Włosienica, ul. Lazurowa 56. Cena oferty brutto: 375.765,00 zł. Skrócenie terminu dostawy o 28 dni.
2021-12-01 10:00 Buyer message 369.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 151