Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.71.2021.DR Przeprowadzenie zajęć/kursów dla uczniów w ramach realizacji projektów pn.: „"Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" i „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Dominika Rucińska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 25-11-2021 12:03:00
Placing offers : 03-12-2021 10:00:00
Offers opening : 03-12-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Service

Requirements and specifications


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II Opis przedmiotu zamówienia częśc 2.pdf pdf 80.4 2021-11-25 12:03:00 Proceeding
Dział II Opis przedmiotu zamówienia część 1.pdf pdf 99.08 2021-11-25 12:03:00 Proceeding
Dział II Opis przedmiotu zamówienia część 3.pdf pdf 80.63 2021-11-25 12:03:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy część 1.pdf pdf 130.63 2021-11-25 12:03:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy część 2.pdf pdf 131.28 2021-11-25 12:03:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy część 3.pdf pdf 131.61 2021-11-25 12:03:00 Proceeding
Dział I SWZ Instrukcja dla Wykonawcy.pdf pdf 450.1 2021-11-25 12:03:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 130.52 2021-11-25 12:03:00 Proceeding
załączniki do SWZ wersja edytowalna.odt odt 79.45 2021-11-25 12:03:40 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 268.54 2021-11-25 12:14:41 Public message
Informacja z otwarcia D.R..pdf pdf 349.7 2021-12-03 12:38:50 Public message
Informacja o wyborze cz. 1,2,3,.pdf pdf 271.69 2021-12-13 12:42:26 Public message

Announcements

2021-12-13 12:42 Dominika Rucińska Informacja o wyborze dla części 1,2,3.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-03 12:38 Dominika Rucińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-25 12:14 Dominika Rucińska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 254