Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.12.21 Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 22-11-2021 12:19:00
Placing offers : 03-12-2021 11:00:00
Offers opening : 03-12-2021 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.12.21_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 214.26 2021-11-22 12:19:00 Proceeding
SZP.251.12.21_SWZ.doc doc 155.5 2021-11-22 12:19:00 Proceeding
SZP.251.12.21_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 73.5 2021-11-22 12:19:00 Proceeding
SZP.251.12.21_Załącznik nr 1A do SWZ - formularz cenowy.xls xls 217.5 2021-11-22 12:19:00 Proceeding
SZP.251.12.21_Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 60.5 2021-11-22 12:19:00 Proceeding
SZP.251.12.21_Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 18.4 2021-11-22 12:19:00 Proceeding
SZP.251.12.21_Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 46.5 2021-11-22 12:19:00 Proceeding
SZP.251.12.21_Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.doc doc 74 2021-11-22 12:19:00 Proceeding
SZP.251.12.21_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 220.5 2021-12-01 11:38:17 Public message
SZP.251.12.21_Informacja z otwarcia ofert na stronę.xls xls 30 2021-12-03 12:51:02 Public message
wynik.pdf pdf 384.34 2021-12-21 11:00:48 Public message

Announcements

2021-12-21 11:00 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu rozstrzygnięcie postępowania na dostawy materiałów opatrunkowych.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
tel. 56 668 91 20

wynik.pdf

2021-12-03 12:51 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

SZP.251.12.21_Inform [...].xls

2021-12-03 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę net 504 910,19 zł, brutto 545 303,00 zł na sfinansowanie zamówienia z podziałem na pakiety brutto:
1) Pakiet nr 1 - Odzież, serwety - 44 992,55 zł
2) Pakiet nr 2 - Opaski gipsowe, podkłady - 6 898,01 zł
3) Pakiet nr 3 - Plastry, przylepce - 30 611,42 zł
4) Pakiet nr 4 - Pieluchy dla dzieci i dorosłych - 172 776,44 zł
5) Pakiet nr 5 - Tupfery, setony - 30 526,62 zł
6) Pakiet nr 6 - Gaza, lignina, wata - 148 423,58 zł
7) Pakiet nr 7 - Opatrunki specjalistyczne - 33 546,29 zł
8) Pakiet nr 8 - Opatrunki specjalistyczne 2 - 16 287,44 zł
9) Pakiet nr 9 - Opatrunki specjalistyczne 3 - 41 469,58 zł
10) Pakiet nr 10 - Opatrunki hydrożelowe - 12 855,00 zł
11) Pakiet nr 11 - Opatrunki - 1 278,37 zł
12) Pakiet nr 12 – Zestawy opatrunków do terapii podciśnieniowej - 5 637,71 zł
2021-12-01 11:38 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi do postępowania SZP.251.12.21.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
tel. 56 668 91 20

SZP.251.12.21_Pytani [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 607