Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU MUZEUM I BIBLIOTEKI MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W CZARNKOWIE

Deadlines:
Published : 19-11-2021 14:17:00
Placing offers : 06-12-2021 10:00:00
Offers opening : 06-12-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - muzeum.pdf.XAdES XAdES 5.82 2021-11-19 14:17:00 Proceeding
SWZ - muzeum.pdf pdf 407.28 2021-11-19 14:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.5 2021-11-19 14:17:00 Proceeding
Załączniki do SWZ od 1 do 11.zip zip 54873.71 2021-11-19 14:17:00 Proceeding
Odpowiedź 22-11-2021.pdf.XAdES XAdES 5.83 2021-11-22 14:50:35 Public message
Odpowiedź 22-11-2021.pdf pdf 198.75 2021-11-22 14:50:35 Public message
dokument.pdf pdf 227.73 2021-11-22 14:50:35 Public message
dokument 26-11-2021.pdf pdf 228.21 2021-11-26 09:16:42 Public message
Odpowiedź 26-11-2021.pdf pdf 201.41 2021-11-26 09:16:42 Public message
Odpowiedź 26-11-2021.pdf.XAdES XAdES 5.83 2021-11-26 09:16:42 Public message
załącznik nr 10 - nowy.docx docx 612.46 2021-11-26 09:16:42 Public message
dokument 03-12-2021.pdf pdf 38.47 2021-12-03 10:03:42 Public message
Odpowiedź 03-12-2021.pdf pdf 189.07 2021-12-03 10:03:42 Public message
Odpowiedź 03-12-2021.pdf.XAdES XAdES 5.83 2021-12-03 10:03:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 294.85 2021-12-06 14:25:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf.XAdES XAdES 5.84 2021-12-06 14:25:23 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf.XAdES XAdES 5.84 2021-12-30 09:11:26 Public message
Informacja o wyborze ofery.pdf pdf 275.1 2021-12-30 09:11:26 Public message

Announcements

2021-12-30 09:11 Katarzyna Bartoszewicz Dzień dobry,
w załączniku informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].XAdES

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-06 14:25 Katarzyna Bartoszewicz Dzień dobry,
w załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].XAdES

2021-12-06 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.995.601,08 zł
2021-12-03 10:03 Katarzyna Bartoszewicz Dzień dobry, w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi. Treść udzielonej odpowiedzi w załączniku.
Pozdrawiam Jacek Filoda

dokument 03-12-2021. [...].pdf

Odpowiedź 03-12-2021 [...].pdf

Odpowiedź 03-12-2021 [...].XAdES

2021-11-26 09:16 Katarzyna Bartoszewicz Dzień dobry, w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi. Treść udzielonej odpowiedzi w załączniku. Pozdrawiam Jacek Filoda

dokument 26-11-2021. [...].pdf

Odpowiedź 26-11-2021 [...].pdf

Odpowiedź 26-11-2021 [...].XAdES

załącznik nr 10 - no [...].docx

2021-11-22 14:50 Katarzyna Bartoszewicz Dzień dobry,
w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi. Treść udzielonej odpowiedzi w załączniku.
Pozdrawiam
Jacek Filoda

Odpowiedź 22-11-2021 [...].XAdES

Odpowiedź 22-11-2021 [...].pdf

dokument.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 887