Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZTZ PN/13/2021 Obsługa przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym minimum jednym autobusem.

Deadlines:
Published : 19-11-2021 11:37:00
Placing offers : 23-12-2021 09:00:00
Offers opening : 23-12-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.54 2021-11-19 11:37:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zmówienia.docx docx 75.99 2021-11-19 11:37:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Wymagania techniczne MIDI.docx docx 38.81 2021-11-19 11:37:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 33.1 2021-11-19 11:37:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Formularz JEDZ.docx docx 45.23 2021-11-19 11:37:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności.docx docx 28.24 2021-11-19 11:37:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Zobowiązanie innych podmiotów.docx docx 28.03 2021-11-19 11:37:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 69.64 2021-11-19 11:37:00 Proceeding
2021.12.15 Odpowiedzi na pytania_PN_13_2021.docx docx 29.02 2021-12-16 11:50:01 Proceeding
2021.12.15 Odpowiedzi na pytania_PN_13_2021.pdf pdf 1835.24 2021-12-16 11:50:01 Proceeding
2021.12.15 Specyfikacja Warunków Zmówienia.docx docx 77.5 2021-12-16 11:50:01 Proceeding
2021.12.15 Zał. nr 1 do SWZ - Wymagania techniczne MIDI.docx docx 39.31 2021-12-16 11:50:01 Proceeding
2021.12.15 Zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 70.78 2021-12-16 11:50:01 Proceeding
2021.12.20 Ogłoszenie zmiana.pdf pdf 82.39 2021-12-20 11:13:45 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 176.77 2021-12-23 09:28:07 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 537.68 2021-12-23 11:07:45 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 350.3 2021-12-28 13:45:34 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert korekta.pdf pdf 935.02 2021-12-29 14:59:54 Public message

Announcements

2021-12-29 14:59 Dariusz Folwarczny Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu korekta.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-12-28 13:45 Dariusz Folwarczny Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-23 11:07 Dariusz Folwarczny Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-12-23 09:28 Dariusz Folwarczny Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-12-20 11:13 Dariusz Folwarczny W załączniku sprostowanie ogłoszenia.

2021.12.20 Ogłoszeni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 566