Proceeding: TZ.271.22.2021.2 Postępowanie w TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI na świadczenie usług w zakresie zarządzania Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym im. Sławomira Pajora przy ul. Towarowej w Stargardzie w latach 2022 - 2023.

Iwona Skoczylas
Urząd Miejski Stargard Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-11-2021 15:58:00
Placing offers: 15-12-2021 14:00:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Gmina Miasto Stargard informuje, że niniejsze postępowanie na świadczenie usług w zakresie zarządzania Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym im. Sławomira Pajora przy ul. Towarowej w Stargardzie w latach 2022 – 2023 prowadzone jest w TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI na podstawie art. 214 ust.1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Zamawiający komunikuje się w postępowaniu jedynie z wykonawcą, którego zaprasza do negocjacji, tj.  MPK Stargard Sp. z o.o.

W postępowaniu nie składa się ofert. Zamawiający upublicznia postępowanie (widoczne jest ono dla wszystkich odwiedzających platformę zakupową ON), jednak postępowanie nie jest przeznaczone dla żadnego innego wykonawcy oprócz MPK Stargard Sp. z o.o.  Z tego też powodu Zamawiający nie będzie odpowiadał na korespondencję przysyłaną przez niezaproszonych wykonawców.


Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pdf 52.85 2021-11-15 16:49:28 Proceeding
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 70.57 2021-12-09 10:22:26 Public message

Announcements

2021-12-09 10:22 Jakub Majerski Zamawiający informuje o zakończeniu postępowania. W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

The number of page views: 561