Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.11.2021 Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 wraz z usługą ich odbioru i transportu z podziałem na części

Deadlines:
Published : 15-11-2021 15:40:00
Placing offers : 24-11-2021 12:00:00
Offers opening : 24-11-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 119.9 2021-11-15 15:40:00 Proceeding
SWZ.docx docx 128.88 2021-11-15 15:40:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1a-Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_I.docx docx 424.1 2021-11-15 15:40:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1b-Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_II.docx docx 20.76 2021-11-15 15:40:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2a-Projektowane_postanowienia_umowy_dla_czesci_I.docx docx 55.47 2021-11-15 15:40:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2b-Projektowane_postanowienia_umowy_dla_czesci_II.docx docx 55.73 2021-11-15 15:40:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty.docx docx 33.32 2021-11-15 15:40:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Wzór_Oswiadczenia_informacje_dotyczace_wykonawcy.docx docx 29.46 2021-11-15 15:40:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Wzor_Oswiadczenia_art.125_ust.1.docx docx 23.69 2021-11-15 15:40:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6-Klauzula_informacyjna.docx docx 23.02 2021-11-15 15:40:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 37.91 2021-11-19 16:14:29 Public message
Pytania, odpowiedzi, zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 587.32 2021-11-19 16:14:29 Public message
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 441.44 2021-11-24 12:08:29 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 635.24 2021-11-24 15:32:46 Public message
Informacja_o_wyborze_czesc_II.pdf pdf 444.98 2021-12-21 15:06:37 Public message
Informacja_o_wyborze_czesc_I.pdf pdf 452.82 2021-12-21 15:39:12 Public message
2022_BZP 00049285_01.pdf pdf 100.33 2022-02-07 15:36:23 Public message

Announcements

2022-02-07 15:36 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

2022_BZP 00049285_01 [...].pdf

2021-12-21 15:39 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach częśći I.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-12-21 15:06 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach częśći II.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-11-24 15:32 Daria Pietrzak Zamawiający w załałączeniu przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-11-24 12:08 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

2021-11-19 16:14 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu skłądania ofert.

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

Pytania, odpowiedzi, [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 853