Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/17/2021 Sprzedaż i dostarczenie aparatury badawczej – postępowanie 2

Deadlines:
Published : 12-11-2021 15:58:00
Placing offers : 29-11-2021 10:00:00
Offers opening : 29-11-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - signed.pdf pdf 1396.63 2021-11-12 15:58:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 776.62 2021-11-12 15:58:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.46 2021-11-12 15:58:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu - modyfikacja.pdf pdf 36.93 2021-11-12 15:58:00 Proceeding
IMOL_ZP.17.2021.zip zip 5311.94 2021-11-12 15:58:00 Proceeding
IMOL.ZP.17.2021 Modyfikacja I-sig.pdf pdf 753.01 2021-11-23 09:35:03 Public message
SWZ po mod-sig.pdf pdf 1129.16 2021-11-23 09:35:03 Public message
Zał 7 do SWZ - wzór umowy po mod.pdf pdf 589.56 2021-11-23 09:35:03 Public message
Zał 2a do SWZ cz I - form cenowy po mod.xlsx xlsx 214.89 2021-11-23 09:35:03 Public message
ogłoszenie o modyfikacji.pdf pdf 38.08 2021-11-23 09:35:03 Public message
IMOL.ZP.17.2021 Modyfikacja II.pdf pdf 410.63 2021-11-23 16:53:24 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.99 2021-11-24 15:49:13 Public message
SWZ po mod III-sig.pdf pdf 1104.27 2021-11-24 15:49:13 Public message
IMOL.ZP.17.2021 Modyfikacja III-sig.pdf pdf 613.26 2021-11-24 15:49:13 Public message
Zał 1 do SWZ cz I - OPZ po mod.pdf pdf 355.53 2021-11-24 15:49:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert IMOL.ZP.17.2021.pdf pdf 498.04 2021-11-29 15:48:00 Public message
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert IMOL.ZP.17.2021.pdf pdf 389.44 2021-12-01 16:35:03 Public message
IMOL.ZP.17.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty-sign.pdf pdf 312.56 2021-12-16 13:26:23 Public message
Kwota na sfinansowanie IMOL_ZP_17_2021.pdf pdf 408.15 2021-11-29 10:00:00 Public message

Announcements

2021-12-16 13:26 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pozdrawiam,
Judyta Walczak-Piontkowska

IMOL.ZP.17.2021 Wybó [...].pdf

2021-12-01 16:35 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
informujemy o sprostowaniu informacji z otwarcia ofert w postępowaniu IMOL/ZP/17/2021.

Pozdrawiam,
Marta

Sprostowanie informa [...].pdf

2021-11-29 15:48 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
publikujemy informację z otwarcia ofert w postępowaniu IMOL/ZP/17/2021

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-29 10:00 Buyer message Zamawiający publikuje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2021-11-24 15:49 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający publikuje odpowiedzi na nadesłane zapytania oraz informuje o modyfikacji SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin na składanie ofert to: 29.11.2021 10:00

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ po mod III-sig.p [...].pdf

IMOL.ZP.17.2021 Mody [...].pdf

Zał 1 do SWZ cz I - [...].pdf

2021-11-23 16:53 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający publikuje odpowiedzi na nadesłane pytania.

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

IMOL.ZP.17.2021 Mody [...].pdf

2021-11-23 09:35 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje o modyfikacji SWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu IMOL/ZP/17/2021

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

IMOL.ZP.17.2021 Mody [...].pdf

SWZ po mod-sig.pdf

Zał 7 do SWZ - wzór [...].pdf

Zał 2a do SWZ cz I - [...].xlsx

ogłoszenie o modyfik [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 612