Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZTZ PN/12/2021 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym dziesięcioma autobusami.

Deadlines:
Published : 12-11-2021 09:49:00
Placing offers : 31-01-2022 12:00:00
Offers opening : 31-01-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.13 2021-11-12 09:49:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 113.1 2021-11-12 09:49:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Wymagania techniczne MAXI.docx docx 46.46 2021-11-12 09:49:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 28.3 2021-11-12 09:49:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Formularz JEDZ.docx docx 45.23 2021-11-12 09:49:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności.docx docx 43.82 2021-11-12 09:49:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Zobowiązanie innych podmiotów.docx docx 45.4 2021-11-12 09:49:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 93.31 2021-11-12 09:49:00 Proceeding
Zał. R1 do SWZ - Rozkład jazdy.docx docx 304.91 2021-11-12 09:49:00 Proceeding
16 12 2021_zmiana terminu_informacja.docx docx 19.2 2021-12-16 08:11:19 Proceeding
16 12 2021_zmiana terminu_informacja.pdf pdf 294.79 2021-12-16 08:11:19 Proceeding
Informacja_PN_12_2021.pdf pdf 261.24 2021-12-23 13:50:58 Proceeding
31 12 2021 Zmiana terminu informacja.pdf pdf 188.54 2021-12-31 11:58:20 Proceeding
2022.01.07 Modyfikacja SWZ.pdf pdf 221.31 2022-01-07 09:27:18 Proceeding
2022.01.07 Ogłoszenie zmiana.pdf pdf 82.61 2022-01-07 09:27:22 Proceeding
14 01 2022_zmiana terminu_informacja.pdf pdf 168.6 2022-01-14 11:54:07 Proceeding
2022.01.19 Modyfikacja SWZ.pdf pdf 217.01 2022-01-19 07:53:25 Proceeding
2022.01.19 Ogłoszenie zmiana.pdf pdf 82.41 2022-01-19 07:53:30 Proceeding
21 01 2022_zmiana terminu_informacja_SIG.pdf pdf 134.29 2022-01-21 14:25:33 Proceeding
Ogłoszenie zmian 26 01 2022.pdf pdf 63.28 2022-01-26 19:01:10 Proceeding
27 01 2022 Zmiana SWZ_uzupełnienie.pdf pdf 987.32 2022-01-27 06:10:29 Proceeding
27 01 2022 Specyfikacja Warunków Zamówienia [docx - 114 KB].docx docx 112.37 2022-01-27 06:27:46 Proceeding
27 01 2022 Zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy [docx - 94 KB].docx docx 93.01 2022-01-27 06:27:46 Proceeding
2021.12.08 Modyfikacja SWZ.pdf pdf 308.83 2021-12-08 14:19:32 Public message
2021.12.08 Ogłoszenie zmiana.pdf pdf 82.81 2021-12-08 14:19:32 Public message
2021.12.27 Modyfikacja SWZ.pdf pdf 280.07 2021-12-27 11:09:08 Public message
2021.12.27 Ogłoszenie zmiana.pdf pdf 90.48 2021-12-27 11:09:08 Public message
2021.12.20 Modyfikacja SWZ.pdf pdf 215.92 2021-12-20 12:05:54 Public message
2021.12.20 Ogłoszenie zmiana.pdf pdf 86.77 2021-12-20 12:05:54 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 176.12 2022-01-31 12:23:05 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 1154.11 2022-01-31 13:32:12 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 366.28 2022-02-03 12:06:51 Public message

Announcements

2022-02-03 12:06 Dariusz Folwarczny Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-31 13:32 Dariusz Folwarczny Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-01-31 12:23 Dariusz Folwarczny W zawiązku z problemami technicznymi Zamawiający publikuje z opóźnieniem informacje on kwocie na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-12-27 11:09 Dariusz Folwarczny W załączniku treść modyfikacji SWZ oraz sprostowanie ogłoszenia.

2021.12.27 Modyfikac [...].pdf

2021.12.27 Ogłoszeni [...].pdf

2021-12-20 12:05 Dariusz Folwarczny W załączniku treść modyfikacji SWZ oraz sprostowanie ogłoszenia.

2021.12.20 Modyfikac [...].pdf

2021.12.20 Ogłoszeni [...].pdf

2021-12-08 14:19 Dariusz Folwarczny W załączniku treść modyfikacji SWZ oraz sprostowanie ogłoszenia.

2021.12.08 Modyfikac [...].pdf

2021.12.08 Ogłoszeni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1243