Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/23-60rj/21 ZAKUP APARATURY RTG W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 12-11-2021 09:22:00
Placing offers : 21-12-2021 09:00:00
Offers opening : 21-12-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_251_23-60rj_21.pdf pdf 139.92 2021-11-12 09:22:00 Proceeding
swz_251_23-60rj_21.doc doc 1553 2021-11-12 09:22:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_23-60rj_21.doc doc 183 2021-11-12 09:22:00 Proceeding
mod1_251_23-60rj_21.doc doc 1047.5 2021-12-07 13:12:53 Public message
mod1_251_23-60rj_21.pdf pdf 4863.91 2021-12-07 13:12:53 Public message
załącznik 8 do swz_251_23-60rj_21_ParTech_po modyfikacji z dn.07.12.2021.doc doc 1115.5 2021-12-07 13:12:53 Public message
mod2_251_23-60rj_21.doc doc 903 2021-12-10 09:58:50 Public message
mod2_251_23-60rj_21.pdf pdf 409.74 2021-12-10 09:58:50 Public message
załącznik 8 do swz_251_23-60rj_21_ParTech_po modyfikacji z dn.10.12.2021.doc doc 1117.5 2021-12-10 09:58:50 Public message
mod3_251_23-60rj_21.doc doc 899.5 2021-12-15 09:05:28 Public message
mod3_251_23-60rj_21.pdf pdf 247.27 2021-12-15 09:05:28 Public message
zmiana ogłoszenia _251_23-60rj_21.pdf pdf 68.1 2021-12-15 09:05:28 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_23-60rj_21.doc doc 33 2021-12-21 09:44:43 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_23-60rj_21.pdf pdf 126.76 2021-12-21 09:44:43 Public message
wynik_251_23-60rj_21.doc doc 888.5 2022-02-21 09:33:03 Public message
wynik_251_23-60rj_21.pdf pdf 454 2022-02-21 09:33:03 Public message
ogłoszenie o udzieleniu_simap_251_23-60rj_21.pdf pdf 129.36 2022-03-24 14:01:48 Public message

Announcements

2022-03-24 14:01 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-02-21 09:33 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o wyniku w nn postępowaniu.

wynik_251_23-60rj_21 [...].doc

wynik_251_23-60rj_21 [...].pdf

2021-12-21 09:44 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w nn postępowaniu.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-12-21 09:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:
Łącznie: 1 150 000 zł brutto
Zadanie 1 – 750 000,00 zł brutto
Zadanie 2 – 400 000,00 zł brutto
2021-12-15 09:05 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikację SWZ w nn postępowaniu wraz ze zmianą ogłoszenia.

mod3_251_23-60rj_21. [...].doc

mod3_251_23-60rj_21. [...].pdf

zmiana ogłoszenia _2 [...].pdf

2021-12-10 09:58 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje SWZ w nn postępowaniu wraz z ujednoliconą wersją Załącznika nr 8 do SWZ.

mod2_251_23-60rj_21. [...].doc

mod2_251_23-60rj_21. [...].pdf

załącznik 8 do swz_2 [...].doc

2021-12-07 13:12 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje SWZ w nn postępowaniu wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 8 do SWZ.

mod1_251_23-60rj_21. [...].doc

mod1_251_23-60rj_21. [...].pdf

załącznik 8 do swz_2 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1684