Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ALGAWA/4/W/2021 Leasing i dostawa samochodu dla GPU ALGAWA Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 10-11-2021 16:06:00
Placing offers : 22-11-2021 12:00:00
Offers opening : 22-11-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie — kopia.pdf pdf 136.95 2021-11-10 16:06:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA LEASING 10 11 2021 — kopia.pdf pdf 1410.31 2021-11-10 16:06:00 Proceeding
załączniki 1-7 do SWZ edytowalne 10 11 2021 — kopia.doc doc 302.5 2021-11-10 16:06:00 Proceeding
zestawienie ofert.pdf pdf 44.13 2021-11-26 17:42:32 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 36.57 2021-12-06 18:22:22 Public message
leasing zaproszenie do podpisania umowy.pdf pdf 29.52 2021-12-13 15:02:46 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania leasing.pdf pdf 30.92 2022-01-11 11:42:36 Public message

Announcements

2022-01-11 11:42 Jolanta Gołębiewska Informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2021-12-13 15:02 Jolanta Gołębiewska zaproszenie do podpisania umowy

leasing zaproszenie [...].pdf

2021-12-06 18:22 Jolanta Gołębiewska Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-26 17:42 Jolanta Gołębiewska W postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w terminie określonym SWZ i zgodnym z ogłoszeniem, ofertę złożył Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o. na kwotę 337 760,31 zł netto.

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2021-11-22 12:00 Buyer message 250000,00
2021-11-19 13:44 Jolanta Gołębiewska W związku z omyłką pisarską zawartą w IPU Zamawiający informuje, iż prawidłowa wartość wykupu wynosi 10% zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 60 zał. nr 2 do SWZ.
2021-11-19 13:44 Jolanta Gołębiewska
W odpowiedzi na wniosek, Zamawiający informuje iż punktacja łączna wynosi 100 pkt, przy czym wskazane przy kryterium gwarancja punkty mają charakter pomocniczy nie ocenny. Ocena kryterium jest proporcjonalna: 24-miesięczny okres gwarancji otrzyma najniższą liczbę pkt, w ramach 20% wagi, 60-miesięczny okres gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów w ramach 20% wagi. Zamawiający nie łączy wagi % z punktami wskazanymi jako pomocnicze.
Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący dostaw, uznając wykaz dostaw jako nienaruszający zasady proporcjonalności.
Zamawiający pozostawi zapis dotyczący gwarancji, gdyż Wykonawca, niebędący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta, sam natomiast jej zapewnić nie może, zatem Zamawiający w celu zapewnienia konkurencji pozostawia zapis dotyczący zapewnienia gwarancji.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 453