Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/16/2021 Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej – postępowanie 3

Deadlines:
Published : 10-11-2021 15:21:00
Placing offers : 23-11-2021 10:00:00
Offers opening : 23-11-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - signed.pdf pdf 1414.04 2021-11-10 15:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 890.44 2021-11-10 15:21:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 202.11 2021-11-10 15:21:00 Proceeding
IMOL.ZP.16.2021.zip zip 29849.06 2021-11-10 15:21:00 Proceeding
IMOL.ZP.16.2021 Modyfikacja I.pdf pdf 446.26 2021-11-17 15:32:43 Public message
SWZ - po mod-sig.pdf pdf 1131.51 2021-11-17 15:32:43 Public message
Zał 1 do SWZ cz III - OPZ - po mod.pdf pdf 384.55 2021-11-17 15:32:43 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.02 2021-11-17 15:39:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert IMOL.ZP.16.2021-sig.pdf pdf 753.7 2021-11-23 15:42:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert IMOL.ZP.16.2021 po mod.pdf pdf 549.73 2021-11-24 13:12:58 Public message
IMOL.ZP.16.2021- Unieważnienie -część I-podp.pdf pdf 305 2021-12-20 13:43:59 Public message
IMOL.ZP.16.2021- Wybór ofert dla cz. II, III, IV, V, VI-podp.pdf pdf 387.01 2021-12-20 13:45:38 Public message
IMOL.ZP.16.2021- Wybór ofert dla cz. VII-podp.pdf pdf 344.56 2021-12-22 11:31:49 Public message
Kwota na sfinansowanie IMOL_ZP_16_2021.pdf pdf 421.08 2021-11-23 10:00:00 Public message

Announcements

2021-12-22 11:31 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert dla części VII.

Pozdrawiam,
Judyta Walczak-Piontkowska

IMOL.ZP.16.2021- Wyb [...].pdf

2021-12-20 13:45 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert dla części II, III, IV, V i VI.

Pozdrawiam,
Judyta Walczak-Piontkowska

IMOL.ZP.16.2021- Wyb [...].pdf

2021-12-20 13:43 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu części I niniejszego postepowania.

Pozdrawiam,
Judyta Walczak-Piontkowska

IMOL.ZP.16.2021- Uni [...].pdf

2021-11-24 13:12 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
publikujemy informację z otwarcia ofert po modyfikacji.
Oferta firmy Witko została przypisana błędnie do części V zamiast część IV postępowania.

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-23 15:42 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
publikujemy informację z otwarcia ofert.

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-23 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2021-11-17 15:39 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-17 15:32 Mart Borowiec Szanowni Państwo,
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania jednocześnie przedłużając termin na składanie ofert do dnia 23.11.2021

Pozdrawiam,
Marta Borowiec

IMOL.ZP.16.2021 Mody [...].pdf

SWZ - po mod-sig.pdf

Zał 1 do SWZ cz III [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 959