Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/79/21 ZP/220/79/21 Wsparcie pogwarancyjne wraz z nadzorem autorskim dla systemu radiologicznego AlleRad w modułach ExPACS, Chazon(RIS), Exh Dystrybucja Badań, integracja HL7, Robo oraz Przeglądarki Diagnostycznej Exhibeon

Deadlines:
Published : 10-11-2021 11:02:00
Placing offers : 18-11-2021 09:30:00
Offers opening : 18-11-2021 09:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZP_220_79_21_SWZ.rtf rtf 8975.65 2021-11-10 11:02:03 Proceeding
2_ZP_220_79_21_SWZ zal 1_FO.rtf rtf 159.07 2021-11-10 11:02:03 Proceeding
4_ZP_220_79_21_zał. 3 do SWZ - ośw. o braku pdst. wykl..rtf rtf 106.78 2021-11-10 11:02:03 Proceeding
5_ZP_220_79_21_zał. 4 do SWZ - ośw. o gr. kapit..rtf rtf 55.49 2021-11-10 11:02:03 Proceeding
6_ZP_220_79_21_zał. 5 do SWZ - ośw. o akt. inf..rtf rtf 68.75 2021-11-10 11:02:03 Proceeding
8_ZP_220_79_21_ zał. 2 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx docx 23.21 2021-11-10 11:02:03 Proceeding
ZP_220_79_21_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 69.73 2021-11-10 11:02:03 Proceeding
ZP_220_79_21_Zestawienie ofert.docx docx 135.21 2021-11-18 14:18:12 Public message
ZP_220_79_21_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 141.53 2021-11-25 13:15:27 Public message

Announcements

2021-11-25 13:15 Przemysław Frączek

ZP_220_79_21_Zawiado [...].docx

2021-11-18 14:18 Przemysław Frączek

ZP_220_79_21_Zestawi [...].docx

2021-11-18 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwot gross w wysokości 363096,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 296