Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-49/21 Dostawa cyto-wirówki 1 szt. - AE/ZP-27-49/21

Deadlines:
Published : 09-11-2021 10:02:00
Placing offers : 16-12-2021 09:00:00
Offers opening : 16-12-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Wykaz dostaw

8. Załącznik Nr 5 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia

9. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

10. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

11. Załącznik Nr 7a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

12. Załącznik Nr 8 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 73 2021-11-09 10:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.27 2021-11-09 10:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1001.3 2021-11-09 10:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 796.5 2021-11-09 10:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 84.14 2021-11-09 10:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 117.03 2021-11-09 10:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 40.5 2021-11-09 10:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 80.5 2021-11-09 10:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 61.5 2021-11-09 10:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 43 2021-11-09 10:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 43 2021-11-09 10:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 7a.doc doc 42.5 2021-11-09 10:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 41.5 2021-11-09 10:02:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 1308.41 2021-11-09 12:05:22 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ.PDF PDF 553.6 2021-11-26 10:10:41 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 72.38 2021-11-26 10:11:23 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 381.88 2021-12-16 09:11:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 339.45 2021-12-16 12:19:03 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 96.59 2022-01-18 14:39:17 Public message

Announcements

2022-01-18 14:39 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-12-16 12:19 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-12-16 09:11 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2021-11-26 10:11 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2021-11-26 10:10 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.12.2021 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz. 10:00.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-11-09 12:05 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ.

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 863