Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.135.2021.WB Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.

Wojciech Bereszko
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 09-11-2021 09:34:00
Placing offers : 23-12-2021 11:30:00
Offers opening : 23-12-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_US_2021_10_28.pdf pdf 1081.52 2021-11-09 09:34:00 Proceeding
załączniki.zip zip 5700.59 2021-11-09 09:34:00 Proceeding
2021-OJS217-571482-pl.pdf pdf 132.83 2021-11-09 09:34:00 Proceeding
espd-request (4).zip zip 82.88 2021-11-09 09:34:00 Proceeding
notice (14).pdf pdf 71.96 2021-12-08 14:08:19 Public message
zmiana terminu1 A-ZP.381.135.2021.WB.pdf pdf 332.29 2021-12-08 14:08:19 Public message
zmiana terminu2 A-ZP.381.135.2021.WB.pdf pdf 332.43 2021-12-09 10:33:31 Public message
wyjasnienie1 A-ZP.381.135.2021.WB.pdf pdf 2177.55 2021-12-09 21:17:31 Public message
SKM_C25821121015120.pdf pdf 649.78 2021-12-10 13:55:27 Public message
wyjasnienie3 A-ZP.381.135.2021.WB.pdf pdf 657.06 2021-12-14 11:56:00 Public message
wyjasnienie4 A-ZP.381.135.2021.WB.pdf pdf 481.48 2021-12-16 06:56:06 Public message
zmiana terminu3 A-ZP.381.135.2021.WB.pdf pdf 331.49 2021-12-16 06:56:06 Public message
notice (15).pdf pdf 71.94 2021-12-16 06:56:06 Public message
wyjasnienie5 A-ZP.381.135.2021.WB.pdf pdf 486.59 2021-12-17 17:25:55 Public message
informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.135.2021.WB (1).pdf pdf 423.17 2021-12-24 09:57:47 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty A-ZP.381.135.2021.WB_str.pdf pdf 444.28 2022-01-11 08:02:27 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 2022-OJS025-063070-pl.pdf pdf 118.3 2022-11-09 08:03:50 Public message

Announcements

2022-11-09 08:03 Wojciech Bereszko ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-11 08:02 Wojciech Bereszko Dzień dobry,
w załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (dotyczy obu części).
z poważaniem,
WB

informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-24 09:57 Wojciech Bereszko zestawienie ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-23 11:41 Wojciech Bereszko Szanowni Państwo, infoprmujemy, że Zamawiający umożliwia udziałw otwarciu ofert poprzez dostęp do sesji on-line za pomocą aplikacji ZOOM.
dane dostępowe poniżej:
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/77857495982?pwd=ZGFKa25xTU8zTlp5ano2RWRFSFhZUT09

Meeting ID: 778 5749 5982
Passcode: 3n8Svp2021-12-23 11:30 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
część 1: 795.701,37 zł,
część 2: 109.442,70 zł
2021-12-17 17:25 Wojciech Bereszko Szanowni Państwo,
w załączeniu wyjaśnienie nr 5.
z poważaniem,
W. Bereszko

wyjasnienie5 A-ZP.38 [...].pdf

2021-12-16 06:56 Wojciech Bereszko Szanowni Państwo,
w załączeniu wyjaśnienie nr 4 oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
z poważaniem,
W. Bereszko

wyjasnienie4 A-ZP.38 [...].pdf

zmiana terminu3 A-ZP [...].pdf

notice (15).pdf

2021-12-14 11:56 Wojciech Bereszko wyjaśnienie nr 3

wyjasnienie3 A-ZP.38 [...].pdf

2021-12-10 13:55 Wojciech Bereszko wyjaśnienie nr 2

SKM_C25821121015120. [...].pdf

2021-12-09 21:17 Wojciech Bereszko wyjaśnienie nr 1

wyjasnienie1 A-ZP.38 [...].pdf

2021-12-09 10:33 Wojciech Bereszko Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja o zmianie terminu składania ofert z właściwym terminem składania i otwarcia ofert (17.12.2021 r.)

zmiana terminu2 A-ZP [...].pdf

2021-12-08 14:08 Wojciech Bereszko W załączeniu informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
z poważaniem,
W. Bereszko

notice (14).pdf

zmiana terminu1 A-ZP [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1275