Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSS.271.2.2021 Dowozy szkolne - usługi transportowe

Marta Szymańska
Gmina Gostyń
Deadlines:
Published : 22-11-2021 14:23:00
Placing offers : 30-11-2021 09:00:00
Offers opening : 30-11-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 190.37 2021-11-22 14:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 344.84 2021-11-22 14:23:00 Proceeding
zał. 1 do SWZ - Plan dowozu i odwozu.doc doc 114 2021-11-22 14:23:00 Proceeding
zał. 2 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 88.5 2021-11-22 14:23:00 Proceeding
zał. 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wyklucze.doc doc 41 2021-11-22 14:23:00 Proceeding
zał. 4 do SWZ - Wykaz usług.doc doc 46 2021-11-22 14:23:00 Proceeding
zał. 5 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 172.83 2021-11-22 14:23:00 Proceeding
zał. 6 do SWZ - Zobowiązanie.doc doc 44 2021-11-22 14:23:00 Proceeding
zał. 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 46 2021-11-22 14:23:00 Proceeding
zał. 8 do SWZ - Wykaz narzędzi.docx docx 20.99 2021-11-22 14:23:00 Proceeding
zał. 1 do umowy zestawienie zbiorcze kilometrów.xlsx xlsx 96.77 2021-11-22 14:23:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 670.11 2021-11-30 12:47:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 658.9 2021-12-09 13:55:21 Public message
Poprawiona informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 659.04 2021-12-09 14:32:01 Public message
Informacja o wyborze oferty 1.pdf pdf 536.07 2021-12-28 15:25:46 Public message

Announcements

2021-12-28 15:25 Marta Szymańska Informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-09 14:32 Marta Szymańska Poprawiona informacja z ofert dodatkowych

Poprawiona informacj [...].pdf

2021-12-09 13:55 Marta Szymańska Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-30 12:47 Marta Szymańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-30 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następujące kwoty:
część 1 – 372 560 zł
część 2 – 71 160 zł
część 3 – 16 577 zł
część 4 – 12 808 zł
część 5 – 17 594 zł
część 6 – 52 524 zł
część 7 – 6 709 zł
część 8 – 10 241 zł
część 9 – 74 796 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 504