Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 737/2021 DOSTAWA WAPNA PALONEGO KRUSZONEGO WYSOKOREAKTYWNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĘGORZEWIE

Edyta Mikulewicz-Trzcińska
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie
Deadlines:
Published : 08-11-2021 13:51:00
Placing offers : 18-11-2021 10:00:00
Offers opening : 18-11-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1681.37 2021-11-08 13:51:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 4389.21 2021-11-08 13:51:00 Proceeding
3. Formularz ofertowy - zał. nr 1.docx docx 42.09 2021-11-08 13:51:00 Proceeding
4. Oświadczenie - zał. nr 2.doc doc 35 2021-11-08 13:51:00 Proceeding
5. Projekt umowy - zał. nr 3.doc doc 58 2021-11-08 13:51:00 Proceeding
2021.11.18 Inforamcja z otwarcia ofert 737-2021.pdf pdf 235.16 2021-11-18 14:32:21 Public message
2021.11.22 Informacja o wyborze oferty 737-2021.pdf pdf 293.44 2021-11-22 13:53:31 Public message

Announcements

2021-11-22 13:53 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021.11.22 Informacj [...].pdf

2021-11-18 14:32 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Informacja z otwarcia ofert

2021.11.18 Inforamcj [...].pdf

2021-11-18 10:14 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 198 030,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 784