Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY DĄBROWA, Nr sprawy OR.271.18.2021

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 05-11-2021 13:45:00
Placing offers : 17-11-2021 09:30:00
Offers opening : 17-11-2021 09:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-ogłoszenie o zamówieniu-08d99fab-f143-ed2e-54af-a8000136170b.pdf pdf 129.29 2021-11-05 13:45:00 Proceeding
01-SWZ-OR.271.18.12021-Zakup ee obiekty Gmina Dąbrowa.pdf pdf 551.02 2021-11-05 13:45:00 Proceeding
01-SWZ-OR.271.18.12021-Zakup ee obiekty Gmina Dąbrowa-skan.pdf pdf 9722.54 2021-11-05 13:45:00 Proceeding
02-Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 372.41 2021-11-05 13:45:00 Proceeding
02-Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-skan.pdf pdf 6262.1 2021-11-05 13:45:00 Proceeding
03-Załącznik nr 1a do SWZ - wykaz punktów poboru energii obiekty.xls xls 224.5 2021-11-05 13:45:00 Proceeding
04-Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 544.07 2021-11-05 13:45:00 Proceeding
05-Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 35.52 2021-11-05 13:45:00 Proceeding
06-Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx docx 27.7 2021-11-05 13:45:00 Proceeding
07-Załącznik nr 5 do SWZ - Klauzula RODO.docx docx 3932.41 2021-11-05 13:45:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 221.2 2021-11-17 14:32:32 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 62.28 2021-11-17 14:32:32 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 221.5 2021-11-25 17:54:20 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-skan.pdf pdf 282.79 2021-11-25 17:54:20 Public message

Announcements

2021-11-25 17:54 Ewa Jonienc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w załączeniu.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-17 14:32 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-17 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 160.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 471