Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2.2021 Budowa dwóch zespołów budynków mieszkalnych w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej 51

Deadlines:
Published : 05-11-2021 09:24:00
Placing offers : 29-11-2021 12:00:00
Offers opening : 29-11-2021 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.54 2021-11-05 09:24:00 Proceeding
SWZ - budynki ul. Kępińska.pdf pdf 451.98 2021-11-05 09:24:00 Proceeding
załączniki nr 1-6.zip zip 194.37 2021-11-05 09:24:00 Proceeding
załącznik nr 7 dokumentacja.zip zip 16240.83 2021-11-05 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Przedmiary robót.zip zip 1071.95 2021-11-05 09:24:00 Proceeding
załącznik nr 9 - pozwolenie na budowę.pdf pdf 772.23 2021-11-05 09:24:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.59 2021-11-18 12:41:57 Public message
Zmiana SIWZ nr 1.pdf pdf 225.89 2021-11-18 12:41:57 Public message
wyjaśnienia treści SWZ nr 1.pdf pdf 213.94 2021-11-19 09:58:43 Public message
wyjaśnienia treści SWZ nr 2.pdf pdf 167.65 2021-11-24 11:53:19 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 206.9 2021-11-29 13:31:38 Public message
wybór oferty.pdf pdf 214.51 2021-12-16 13:38:00 Public message

Announcements

2021-12-16 13:37 Patrycja Morawska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybór oferty.pdf

2021-11-29 13:31 Patrycja Morawska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-29 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zadania : 2.200.000 zł brutto
2021-11-24 11:53 Patrycja Morawska Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-11-19 09:58 Patrycja Morawska Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-11-18 12:41 Patrycja Morawska Zmiana SWZ nr 1

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SIWZ nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 709