Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wymiana i tagowanie pojemników/ 2021

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 04-11-2021 08:02:00
Placing offers : 15-11-2021 13:00:00
Offers opening : 15-11-2021 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 72.91 2021-11-04 08:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 371.7 2021-11-04 08:02:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ i umowy - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.16 2021-11-04 08:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 163.09 2021-11-04 08:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - OPZ.pdf pdf 123.69 2021-11-04 08:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.33 2021-11-04 08:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.4 2021-11-04 08:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej-poprawiona.doc doc 37 2021-11-04 08:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykluczenia z postępowania.docx docx 23.14 2021-11-04 08:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.31 2021-11-04 08:02:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.34 2021-11-04 08:02:00 Proceeding
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 34.37 2021-11-16 13:17:29 Public message

Announcements

2021-11-16 13:17 Gabriela Watała Informacja o unieważnieniu postępowaniu.

INFORMACJA O UNIEWAŻ [...].pdf

2021-11-15 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 159 462,50 zł netto/ 196 138,88 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 267