Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ochrona mienia w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., w siedzibie Podstrefy Tyskiej, w Tychach, przy ul. Fabrycznej 2

Mateusz Rzeszowski
Katowicka SSE S.A.
Deadlines:
Published : 02-11-2021 16:47:00
Placing offers : 10-11-2021 09:00:00
Offers opening : 10-11-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.18 2021-11-02 16:47:00 Proceeding
2. SWZ ochrona mienia 20.10.2021.docx docx 87.34 2021-11-02 16:47:00 Proceeding
3. Załącznik Nr 1 do SWZ 2022.doc doc 54 2021-11-02 16:47:00 Proceeding
4. Załączniki do SWZ ochrona mienia 2022.docx docx 59.31 2021-11-02 16:47:00 Proceeding
5. Projektowane postanowienia umowy ochrona mienia 2022.pdf pdf 2951.11 2021-11-02 16:58:08 Public message
wyjasnienia treści SWZ 05.11.2021 ochrona.pdf pdf 233.99 2021-11-08 12:29:50 Public message
wyjasnienia treści SWZ 08.11.2021 ochrona.pdf pdf 270.43 2021-11-08 12:32:53 Public message
informacja o kwocie na sfinansowanie ochrona.pdf pdf 189.83 2021-11-10 09:18:56 Public message
zawiadomienie o otwarciu ofert.pdf pdf 543.25 2021-11-10 12:13:25 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ochrona 2022.pdf pdf 898.99 2021-12-08 13:35:32 Public message

Announcements

2021-12-08 13:35 Beata Łapczyńska W załączniku zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-10 12:13 Beata Łapczyńska W załączniku opublikowano informację z otwarcia ofert

zawiadomienie o otwa [...].pdf

2021-11-10 09:18 Beata Łapczyńska W załączniku zamieszczono informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

2021-11-08 12:32 Beata Łapczyńska W załączniku opublikowano wyjaśnienia treści SWZ

wyjasnienia treści S [...].pdf

2021-11-08 12:29 Beata Łapczyńska W załączniku opublikowano wyjaśnienia treści SWZ

wyjasnienia treści S [...].pdf

2021-11-08 12:27 Beata Łapczyńska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-11-02 16:58 Mateusz Rzeszowski Projektowane postanowienia umowy ochrona mienia 2022

5. Projektowane post [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 418