Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CI.ZP.261.17.2021 Dostawa 36 sztuk tabletów

Joanna Kaczanowska
Politechnika Warszawska Department: Centrum Informatyzacji
Deadlines:
Published : 02-11-2021 15:46:00
Placing offers : 10-11-2021 12:00:00
Offers opening : 10-11-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Edytowalne załączniki do SWZ.docx docx 0 2021-11-02 15:46:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.37 2021-11-02 15:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 787.49 2021-11-02 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 128.29 2021-11-02 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_Wzór Umowy.pdf pdf 164.94 2021-11-02 15:46:00 Proceeding
Edytowalne załączniki do SWZ.docx docx 44.81 2021-11-04 10:32:58 Public message
Pytanie i odpowiedź oraz modyfikacja SWZ.pdf pdf 134.64 2021-11-04 15:36:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert_10.11.2021.pdf pdf 499.99 2021-11-10 14:44:12 Public message
Wybór ofrety.pdf pdf 306.31 2022-01-14 15:09:35 Public message

Announcements

2022-01-14 15:09 Michał Hermanowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór ofrety.pdf

2021-11-10 14:44 Joanna Kaczanowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-10 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia kwotę w wysokości: 19 680,00 zł brutto.
2021-11-04 15:36 Joanna Kaczanowska Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja SWZ_04.11.2011

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

2021-11-04 10:32 Michał Hermanowski Edytowalne załączniki do SWZ.

Edytowalne załącznik [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1082