Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGPM.271.2.2021 „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów”

Wiesław Skop
Gmina Pacanów
Deadlines:
Published : 29-10-2021 14:08:00
Placing offers : 15-11-2021 09:00:00
Offers opening : 15-11-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d99ac6-d412-c835-ea60-770001e46226.pdf pdf 174.51 2021-10-29 14:08:00 Proceeding
Remont dróg na terenie Gminy Pacanów - SWZ.pdf pdf 166.54 2021-10-29 14:08:00 Proceeding
Zal_nr_1_do_SWZ - Drogi Pacanów.doc doc 59 2021-10-29 14:08:00 Proceeding
Zal_nr_2_do_SWZ - Drogi Pacanów.docx docx 16.22 2021-10-29 14:08:00 Proceeding
Zal_nr_3_do_SWZ - Drogi Pacanów.docx docx 13.13 2021-10-29 14:08:00 Proceeding
Zal_nr_4_do_SWZ - Drogi Pacanów.doc doc 36.5 2021-10-29 14:08:00 Proceeding
Zal_nr_5_do_SWZ - Drogi Pacanów.pdf pdf 194.15 2021-10-29 14:08:00 Proceeding
dokumentacja remont dróg.7z 7z 7454 2021-10-29 14:08:00 Proceeding
Informacja o wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.pdf pdf 286.22 2021-11-15 09:02:43 Public message
protokół z otwarcia ofert - remont dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów.pdf pdf 596.07 2021-11-15 15:10:48 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów.pdf pdf 1127.07 2021-11-24 11:45:31 Public message

Announcements

2021-11-24 11:45 Wiesław Skop Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-15 15:10 Wiesław Skop Protokół z otwarcia ofert

protokół z otwarcia [...].pdf

2021-11-15 09:02 Wiesław Skop Informacja o wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w załączeniu.

Informacja o wysokoś [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 728