Proceeding: Dostawa samochodu osobowego typu hatchback II /2021

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 29-10-2021 10:28:00
Placing offers : 12-11-2021 13:00:00
Offers opening : 12-11-2021 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 77.51 2021-10-29 10:28:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 336.2 2021-10-29 10:28:00 Proceeding
Zalącznik nr 1 do SWZ oraz umowy - Formularz ofertowy.docx docx 26.75 2021-10-29 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ oraz do umowy - Opis przedmiotu.pdf pdf 69.36 2021-10-29 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy wraz z załącznikami.pdf pdf 144.64 2021-10-29 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.72 2021-10-29 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.41 2021-10-29 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2021-10-29 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia.docx docx 23.23 2021-10-29 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.22 2021-10-29 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.13 2021-10-29 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.27 2021-10-29 10:28:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 52.81 2021-11-12 13:34:27 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA — Platforma.pdf pdf 41.27 2021-11-23 13:07:56 Public message

Announcements

2021-11-23 13:07 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2021-11-12 13:34 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-12 13:28 Gabriela Watała The message was withdrawn by the Buyer.
2021-11-12 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 90 000,00 zł net / 110 700,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 237