Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/S 208 - 543723 Zakup i dostawa implantów ortopedycznych SA-381-15/21

Deadlines:
Published : 26-10-2021 10:46:00
Placing offers : 26-11-2021 12:00:00
Offers opening : 26-11-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie - endy 2021 II.doc doc 112 2021-10-26 10:46:00 Proceeding
SWZ - endoprotezy - 2021-15.docx docx 158.09 2021-10-26 10:46:00 Proceeding
espd-request (1) JEDZ.pdf pdf 80.99 2021-10-26 10:46:00 Proceeding
IMG_20211027_0001.pdf pdf 583.26 2021-10-27 09:08:19 Public message
IMG_20211109_0002.pdf pdf 704.09 2021-11-09 08:58:29 Public message
IMG_20211110_0004.pdf pdf 783.2 2021-11-10 14:05:32 Public message
IMG_20211129_0001.pdf pdf 129.68 2021-11-29 10:02:46 Public message
IMG_20211216_0001.pdf pdf 180.83 2021-12-16 09:59:35 Public message

Announcements

2021-12-17 09:46 Karol Jędraszak W zawiadomieniach o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.12.2021r. wystąpił błąd pisarski wpisano :
Pakiet nr 12
Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
a winno być:
Pakiet nr 11
Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
2021-12-16 09:59 Karol Jędraszak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

IMG_20211216_0001.pd [...].pdf

2021-11-29 10:02 Karol Jędraszak Informacja z sesji otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert)

IMG_20211129_0001.pd [...].pdf

2021-11-26 12:00 Buyer message
1 Endoproteza stawu kolanowego całkowita pierwotna 521 400,00 zł
2 Płyty i kable do złamań okołoprotezowych 11 600,00 zł
3 Endoproteza rewizyjna w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązaną 54 200,00 zł
4 Endoprotezoplastyka biodra 967 750,00 zł
5 Endoprotezy pierwotne i rewizyjne biodra 507 550,00 zł
6 Osteosynteza podstawowa 45 959,50 zł
7 Osteosynteza zaawansowana 494 850,00 zł
8 Artroskopia rekonstrukcyjna 40 890,00 zł
9 Implanty do chirurgii stopy 74 905,00 zł
10 Cement kostny i akcesoria 86 040,00 zł
11 Końcówki do artroskopii 54 640,00 zł
12 Spacery 10 000,00 zł


SUMA 2 869 784,50 zł
2021-11-10 14:05 Karol Jędraszak odpowiedzi na pytania

IMG_20211110_0004.pd [...].pdf

2021-11-09 08:58 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania

IMG_20211109_0002.pd [...].pdf

2021-10-27 09:08 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania.

IMG_20211027_0001.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 820