Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 176/BZP-U.510.142/2021/EP „Aktywna Matarnia – zadanie 1 „Bezpieczna droga do szkoły – chodnik/utwardzone pobocze – Klukowo” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 w ramach dokumentacji projektowej pn.: „Budowa chodnika i utwardzonego pobocza przy ulicy Radiowej.”

Deadlines:
Published : 26-10-2021 07:14:00
Placing offers : 17-11-2021 12:00:00
Offers opening : 17-11-2021 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 26.10.2021 r..pdf pdf 149.02 2021-10-26 07:14:00 Proceeding
1_SWZ JK.pdf pdf 1592.83 2021-10-26 07:14:00 Proceeding
2_OPZ.pdf pdf 724.14 2021-10-26 07:14:00 Proceeding
3_PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.pdf pdf 767.96 2021-10-26 07:14:00 Proceeding
DOKUMENTY EDYTOWALNE.docx docx 37 2021-10-26 07:14:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI DO OPZ.zip zip 72190.36 2021-10-26 07:14:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z dnia 08.11.2021 r..pdf pdf 84.29 2021-11-08 14:14:07 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 17.11.2021 r..pdf pdf 453.66 2021-11-17 12:48:20 Public message
uniewaznienie internet z dnia 01.12.2021 r..pdf pdf 95.33 2021-12-01 10:07:23 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 02.12.2021 r..pdf pdf 59.33 2021-12-02 10:42:07 Public message

Announcements

2021-12-02 10:42 Edmund Perszowski OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 02.12.2021 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2021-12-01 10:07 Edmund Perszowski UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA z dnia 01.12.2021 r.

uniewaznienie intern [...].pdf

2021-11-17 12:48 Edmund Perszowski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 17.11.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-11-17 12:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-11-08 14:14 Edmund Perszowski WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z dnia 08.11.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 953