Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 05 03/ 2021

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 25-10-2021 11:57:00
Placing offers : 29-11-2021 12:00:00
Offers opening : 29-11-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 80.52 2021-10-25 11:57:00 Proceeding
espd-request.xml xml 130.51 2021-10-25 11:57:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-10-25 11:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 343.65 2021-10-25 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.24 2021-10-25 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Umowa z załącznikami.7z 7z 434.76 2021-10-25 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.54 2021-10-25 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.38 2021-10-25 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2021-10-25 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.82 2021-10-25 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 23.99 2021-10-25 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.2 2021-10-25 11:57:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 85.87 2021-11-29 15:03:09 Public message
Informacja o wyniku postępowania -platforma.pdf pdf 55.22 2021-12-23 12:11:31 Public message

Announcements

2021-12-23 12:11 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-11-29 15:03 Małgorzata Podsiadła W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-29 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 670 000,00 zł netto/ 1 803 600,00 zł brutto
z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - 420 000,00 zł netto/ 453 600,00 zł brutto
Zadanie nr 2 - 420 000,00 zł netto/ 453 600,00 zł brutto
Zadanie nr 3 - 830 000,00 zł netto/ 896 400,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 975