Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przebudowa poddasza/2021

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 21-10-2021 11:23:00
Placing offers : 12-11-2021 12:00:00
Offers opening : 12-11-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 93.51 2021-10-21 11:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 367.22 2021-10-21 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ i umowy-Formularz ofertowy.xlsx xlsx 14.16 2021-10-21 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ oraz umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 80.53 2021-10-21 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 275.37 2021-10-21 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.57 2021-10-21 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.36 2021-10-21 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2021-10-21 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.88 2021-10-21 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót.docx docx 21.1 2021-10-21 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 19.21 2021-10-21 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.21 2021-10-21 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.24 2021-10-21 11:23:00 Proceeding
CD poddasze.7z 7z 43786.53 2021-10-21 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125- poprawiony.docx docx 23.18 2021-10-25 14:06:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 54.22 2021-11-12 13:36:34 Public message
Unieważnienie.pdf pdf 42.4 2021-11-18 13:09:54 Public message

Announcements

2021-11-18 13:09 Barbara Dąbrówka Informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie.pdf

2021-11-12 13:36 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-12 12:35 Gabriela Watała The message was withdrawn by the Buyer.
2021-11-12 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 260 000,00 zł net / 319 800,00 zł brutto.
2021-10-25 14:06 Gabriela Watała W załączeniu poprawiony załącznik nr 7- Oświadczenie składane na podstawie art. 125

Załącznik nr 7 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 441