Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.59.2021.AG Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. "Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - prace przygotowawcze" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Alina Głuszek-Obszyńska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 21-10-2021 15:46:00
Placing offers : 29-10-2021 10:00:00
Offers opening : 29-10-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 106.77 2021-10-21 15:46:00 Proceeding
Dział III - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 296.72 2021-10-21 15:46:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.45 2021-10-21 15:46:00 Proceeding
Wzór Tabeli elementów scalonych - załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 65.3 2021-10-21 15:46:00 Proceeding
zał. nr 1 do OPZ.pdf pdf 8638.59 2021-10-21 15:46:00 Proceeding
zał. nr 2 do OPZ.pdf pdf 33.72 2021-10-21 15:46:00 Proceeding
zał. nr 3 do OPZ.pdf pdf 4827.85 2021-10-21 15:46:00 Proceeding
zał. nr 4 do OPZ.pdf pdf 9062.62 2021-10-21 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Umowy - EBI-1.pdf pdf 30.61 2021-10-21 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Umowy - Karta pobytu nadzoru autorskiego-1.pdf pdf 25.42 2021-10-21 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Umowy - Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania..pdf pdf 35.19 2021-10-21 15:46:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 247.08 2021-10-21 16:00:16 Proceeding
załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.odt odt 29.76 2021-10-21 16:00:16 Proceeding
pytanie 1 z odpowiedzią.pdf pdf 102.72 2021-10-26 14:28:59 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 96.88 2021-10-28 11:08:20 Public message
informacja o unieważnieniu.pdf pdf 131.16 2021-10-29 11:47:50 Public message

Announcements

2021-10-29 11:47 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

informacja o unieważ [...].pdf

2021-10-28 11:08 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie. [...].pdf

2021-10-26 14:28 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu treść pytania z dnia 26.10.2021r. z odpowiedzią.

pytanie 1 z odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 293