Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/NO/54/21 Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w ramach instalacji zastępczej.

Deadlines:
Published : 19-10-2021 11:46:00
Placing offers : 19-11-2021 12:00:00
Offers opening : 19-11-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
54_ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf pdf 108 2021-10-19 11:57:57 Proceeding
54_SWZ_.pdf pdf 634.85 2021-10-19 11:58:03 Proceeding
54_załączniki_edytowalne.docx docx 63.32 2021-10-19 11:58:06 Proceeding
Instrukcja wypełniania JEDZ.docx docx 15.31 2021-10-19 11:58:34 Proceeding
54_załącznik nr 3_JEDZ_plik do zaimportowania.xml xml 113.42 2021-10-19 11:58:40 Proceeding
54_Zawiadomienie_pytania i odpowiedzi_.pdf pdf 98.82 2021-10-25 14:30:27 Public message
zdjęcie 1.jpg jpg 3702.71 2021-10-25 14:30:27 Public message
zdjęcie 2.jpg jpg 4045.42 2021-10-25 14:30:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 297.24 2021-11-19 14:33:00 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty..pdf pdf 59.87 2021-12-09 16:08:06 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty_.pdf pdf 158.95 2021-12-09 16:08:06 Public message
54_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_opublikowane..pdf pdf 97.76 2022-01-14 10:16:13 Public message

Announcements

2022-01-14 10:16 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/54/21_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-opublikowane.

54_ogłoszenie o udzi [...].pdf

2021-12-09 16:08 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/54/21_ Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-19 14:33 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/54/21_Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-19 12:00 Buyer message MKUO ProNatura ZP/NO/54/21_ Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 11 178 000,00 zł brutto
2021-10-25 14:30 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/54/21_zawiadomienie_odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami

54_Zawiadomienie_pyt [...].pdf

zdjęcie 1.jpg

zdjęcie 2.jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 634