Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.20.2021 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 19-10-2021 09:31:00
Placing offers : 28-10-2021 09:00:00
Offers opening : 28-10-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (20) - podpisany.pdf pdf 1893.37 2021-10-19 09:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 624.22 2021-10-19 09:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy z załącznikami .pdf pdf 1109.42 2021-10-19 09:31:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu (20).pdf pdf 120.74 2021-10-19 09:31:00 Proceeding
edytowalne załączniki (formularz of., oświadczenia, wykaz usług) do SWZ.doc doc 244.5 2021-10-19 09:31:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert (20) podpisane.pdf pdf 577.85 2021-10-28 11:58:58 Public message
Informacja o wyborze - ogólna - podpisany.pdf pdf 653.34 2021-11-18 15:26:49 Public message

Announcements

2021-11-18 15:26 Beata Kozikowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-28 11:58 Beata Kozikowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-28 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 470000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 454