Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKM/PN/TP/1/2021 Mycie i sprzątanie pojazdów należących do PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach

Małgorzata Ustrzycka
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach Department: TP
Deadlines:
Published : 13-10-2021 11:24:00
Placing offers : 16-11-2021 10:30:00
Offers opening : 16-11-2021 10:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy.docx docx 88.06 2021-10-13 11:24:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 126.41 2021-10-13 11:24:00 Proceeding
SWZ -Mycie pojazdów.pdf pdf 1281.15 2021-10-13 11:24:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 20.95 2021-10-13 11:24:00 Proceeding
Zmiana w SWZ.pdf pdf 228.69 2021-11-04 13:45:19 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 148.61 2021-11-17 07:14:46 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 407.41 2021-11-29 11:14:47 Public message

Announcements

2021-11-29 11:14 Małgorzata Ustrzycka zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-17 07:14 Małgorzata Ustrzycka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-16 10:22 Małgorzata Ustrzycka Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z Uchwałą 51/2021 z dnia 16.11.2021, wynosi:
2 200 000 zł netto
2 706 000 zł brutto
2021-11-04 13:45 Małgorzata Ustrzycka zmiana w SWZ

Zmiana w SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 902