Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa 3 sztuk hakowców/ 2021

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 11-10-2021 10:41:00
Placing offers : 15-11-2021 12:00:00
Offers opening : 15-11-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 246.57 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.01 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 352.05 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ i umowy - Opis przedmiotu zamowienia - Zadanie 1.doc doc 173.5 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1B do SWZ i umowy - Opis przedmiotu zamowienia - Zadanie 2.doc doc 190.5 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ i umowy -Formularz ofertowy - Zadanie 1.doc doc 53 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2B do SWZ i umowy - Formularz ofertowy - Zadanie 2.doc doc 51.5 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - Projekt umowy - Zadanie 1.pdf pdf 150.62 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3B do SWZ - Projekt umowy - Zadanie 2.pdf pdf 150.69 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.58 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.35 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.88 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.03 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.18 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.13 2021-10-11 10:41:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania - Platforma.pdf pdf 56.04 2021-11-08 14:39:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 55.53 2021-11-15 12:50:43 Public message
Informacja o wyborze oferty - Platforma.pdf pdf 41.06 2021-12-15 10:04:15 Public message

Announcements

2021-12-15 10:04 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-15 12:50 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-15 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 280 000,00 zł net / 1 574 400,00 zł brutto, z tego:
- na zadanie 1 - 780 000,00 zł net / 959 400,00 zł brutto;
- na zadanie 2 - 500 000,00 zł net / 615 000,00 zł brutto.
2021-11-08 14:39 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 788