Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 659/2021 Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie na rok 2022

Edyta Mikulewicz-Trzcińska
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie
Deadlines:
Published : 08-10-2021 12:33:00
Placing offers : 18-10-2021 09:00:00
Offers opening : 18-10-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021.10.08 Ogłoszenie o zamówieniu 659-2021.pdf pdf 107.91 2021-10-08 12:33:00 Proceeding
0. 659-2021 SWZ.pdf pdf 440.37 2021-10-08 12:33:00 Proceeding
1. Załącznik nr 1 - 1.1-1.3 do SWZ 659-2021.xls xls 72 2021-10-08 12:33:00 Proceeding
2. Załącznik nr 2 - 2.1-2.3 do SWZ 659-2020.xls xls 81 2021-10-08 12:33:00 Proceeding
3. Prognozowane zużycie EE 2022 wszyscy odbiorcy - zał nr 3.xlsx xlsx 27.19 2021-10-08 12:33:00 Proceeding
4. 659-2021 Formularz ofertowy - zał. nr 4.doc doc 102.5 2021-10-08 12:33:00 Proceeding
5. 659-2021 Oświadczenie o niepodleganiu wykl. oraz spełnieniu warunków - zał. nr 5.doc doc 41 2021-10-08 12:33:00 Proceeding
6. 659-2021 Zobowiązanie ... - zał. nr 6.doc doc 37 2021-10-08 12:33:00 Proceeding
7. 659-2021 Projekt umowy - zał. nr 7.doc doc 217.5 2021-10-08 12:33:00 Proceeding
8. 659-2021 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - zał. nr 8.doc doc 41.5 2021-10-08 12:33:00 Proceeding
7a. 659-2021 Projekt umowy - zał. nr 7 MODYFIKACJA 14.10.2021.doc doc 216 2021-10-14 13:49:12 Proceeding
2021.10.12 Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 678.94 2021-10-12 13:12:35 Public message
2021.10.14 odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 2.pdf pdf 3056.3 2021-10-14 13:39:59 Public message
2021.10.18 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 368.36 2021-10-18 11:07:15 Public message
2021.11.03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 354.87 2021-11-03 13:55:07 Public message

Announcements

2021-11-03 13:55 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021.11.03 Informacj [...].pdf

2021-10-18 11:07 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Informacja z otwarcia ofert

2021.10.18 Informacj [...].pdf

2021-10-18 09:08 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 010 700.77 zł brutto.
2021-10-14 13:39 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Zakład Usług Komunalnych przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ

2021.10.14 odpowiedź [...].pdf

2021-10-12 13:12 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Zakład Usług Komunalnych przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ

2021.10.12 Odpowiedz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 408