Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00209490/01 Wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz chodników na ul. Orląt Lwowskich" w ramach zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Partyzantów – Odrodzenia – Orląt Lwowskich

Deadlines:
Published : 05-10-2021 13:44:00
Placing offers : 20-10-2021 08:15:00
Offers opening : 20-10-2021 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 74.65 2021-10-05 13:44:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 861.7 2021-10-05 13:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - projekt umowy.pdf pdf 384.53 2021-10-05 13:44:00 Proceeding
Załącznik_do_SWZ_opis_przedmiotu_zamówienia .pdf pdf 196.92 2021-10-05 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc doc 64.5 2021-10-05 13:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 48.5 2021-10-05 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie.doc doc 31 2021-10-05 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupy kapitałowe.doc doc 28.5 2021-10-05 13:44:00 Proceeding
orlat lwowskich syt 500 297x840.pdf pdf 788.36 2021-10-05 13:44:00 Proceeding
przedmiar drogowy oraz KD.xls xls 97 2021-10-05 13:44:00 Proceeding
SST.pdf pdf 4402.87 2021-10-12 13:30:34 Public message
Informacja o której mowa w art. 222.pdf pdf 274.01 2021-10-19 08:53:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 73.06 2021-10-20 08:58:49 Public message
Informacja o wyborze oferty-sig.pdf pdf 288.32 2021-10-22 14:11:24 Public message

Announcements

2021-10-22 14:11 Ireneusz Węs Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-20 08:58 Magdalena Stąsiek Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-19 08:53 Ireneusz Węs W załączeniu informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o której [...].pdf

2021-10-12 13:30 Ireneusz Węs W załączeniu Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

SST.pdf

2021-10-06 07:20 Ireneusz Węs Zamawiający zmienia opis pozycji nr 27 d.5 przedmiaru robót.
Zapis opis - "Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej (1:4) gr. 5 cm"
Nowy opis pozycji nr 27 d.5 - "Nawierzchnia z płyt chodnikowych 50x50x5 cm koloru grafitowego na podsypce cem-piaskowej (1:4) gr. 5 cm"

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 621