Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPS.ORA.3430.3.2021 Wykonanie prac remontowych w budynku Pałacu Domu Pomocy Społecznej – Etap II

Zamówienia Publiczne
Dom Pomocy Społecznej w Psarach
Deadlines:
Published : 07-10-2021 12:18:00
Placing offers : 22-10-2021 13:00:00
Offers opening : 22-10-2021 13:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1) Ogłoszenie.pdf pdf 142.54 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
2) SWZ remont.pdf pdf 295.66 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
3) Formularz oferty.docx docx 31.45 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
4) Zał. nr 2 - Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu.doc doc 58.5 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
5) Zał. nr 3 do swz - oświadczenie o kierowniku robót.doc doc 40.5 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
6) Zał. nr 4 do swz - Zobowiazanie_podmiotow_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbednych_zasobow.doc doc 41 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
7) Zał. nr 5 do swz - Projekt Umowy remont pałacu.pdf pdf 301.19 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
8) Przedmiar robót Psary remont piętra 2021.pdf pdf 217.21 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
9) Szczegółowe specyfikacje techniczne Psary remont piętra 2021.pdf pdf 405.79 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
10) Projekt.pdf pdf 4550.47 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
11) A1.pdf pdf 345.28 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
12) A2.pdf pdf 374.7 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
13) A3.pdf pdf 274.1 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
14) A4.pdf pdf 278.24 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
15) A5.pdf pdf 259.67 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
16) A6.pdf pdf 113.02 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
17) A7.pdf pdf 88.91 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
18) A8.pdf pdf 79.86 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
19) A9.pdf pdf 83.52 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
20) A10.pdf pdf 153.68 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
21) A11.pdf pdf 122.45 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
22) A12.pdf pdf 64.62 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
23) A13.pdf pdf 68.02 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
24) A14.pdf pdf 179.4 2021-10-07 12:18:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 200.61 2021-10-22 14:28:52 Public message
Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty.pdf pdf 304.51 2021-11-10 13:24:41 Public message

Announcements

2021-11-10 13:24 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-22 14:28 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-22 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 180 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 359