Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00199548/01 Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych

Deadlines:
Published : 01-10-2021 13:56:00
Placing offers : 13-10-2021 08:00:00
Offers opening : 13-10-2021 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zalaczni_8_umowa.pdf pdf 285.52 2021-10-01 13:56:00 Proceeding
zalacznik_9_umowa przetwarzania danych.pdf pdf 125.47 2021-10-01 13:56:00 Proceeding
zalacznik_10_klauzula informacyjna rodo.pdf pdf 140 2021-10-01 13:56:00 Proceeding
zalacznik_11_protokol.pdf pdf 113.56 2021-10-01 13:56:00 Proceeding
zalaczniki_1-7.doc doc 133.5 2021-10-01 13:56:00 Proceeding
SWZ ochrona.pdf pdf 618.22 2021-10-01 13:56:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 153.84 2021-10-01 14:03:17 Proceeding
skanowanie0020.pdf pdf 157.13 2021-10-05 11:40:35 Public message
odpowiedzi.pdf pdf 2956.79 2021-10-08 11:44:09 Public message
wyjaśnienia do treści SWZ - 08.10.2021 r. (2).pdf pdf 240.33 2021-10-08 11:44:09 Public message
08d98a40-6967-7570-9ca0-230001c0972e.pdf pdf 37 2021-10-08 11:48:10 Public message
zmiana treści swz (1).pdf pdf 166.89 2021-10-08 11:48:10 Public message
zmiana swz.pdf pdf 272.89 2021-10-08 11:48:10 Public message
SWZ ochrona aktualny 08-10-2021.pdf pdf 620.51 2021-10-08 11:51:02 Public message
zal 1 FORMULARZ OFERTOWY- aktualny 08-10-2021.doc doc 58 2021-10-08 11:51:02 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.89 2021-10-08 11:52:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #515815.pdf pdf 41.7 2021-10-13 10:51:16 Public message
skanowanie0022.pdf pdf 439.82 2021-10-13 10:51:16 Public message
skanowanie0024.pdf pdf 396.23 2021-10-28 16:01:46 Public message
wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 167.97 2021-10-28 16:01:46 Public message
08d9a5bf-016f-6cff-54af-a80001363887.pdf pdf 70.46 2021-11-12 11:02:29 Public message

Announcements

2021-11-12 11:02 Katarzyna Bernat Ogłoszenie o wyniku postępowania

08d9a5bf-016f-6cff-5 [...].pdf

2021-10-28 16:01 Katarzyna Bernat Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

skanowanie0024.pdf

wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-10-13 10:51 Katarzyna Bernat Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

skanowanie0022.pdf

2021-10-13 09:42 Katarzyna Bernat The message was withdrawn by the Buyer.
2021-10-13 08:00 Buyer message Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości 264 450,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt zł 00/100)
2021-10-08 11:52 Katarzyna Bernat Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-10-08 11:51 Katarzyna Bernat Aktualna wersja SWZ i Załącznika 1

SWZ ochrona aktualny [...].pdf

zal 1 FORMULARZ OFER [...].doc

2021-10-08 11:48 Katarzyna Bernat Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia i zmianie terminu składania ofert

08d98a40-6967-7570-9 [...].pdf

zmiana treści swz (1 [...].pdf

zmiana swz.pdf

2021-10-08 11:44 Katarzyna Bernat Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

odpowiedzi.pdf

wyjaśnienia do treśc [...].pdf

2021-10-05 11:40 Katarzyna Bernat Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
Dotyczy: Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)– dalej: ustawa PZP, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:
Dot. godziny odbioru wartości pieniężnej: Czy musi to być konkretna godzina czy wyznaczony przedział czasowy?

Odpowiedź:
Pracownik Biura Obsługi Widza dzwoni z informacją kiedy jest potrzeba odbioru pieniędzy. Odbiór następuje między godziną 10:00 a 11:00

skanowanie0020.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 894