Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.PN.271.1.21 Gmina Kikół. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.

Andrzej Sobociński
Gmina Kikół
Deadlines:
Published : 01-10-2021 09:54:00
Placing offers : 29-10-2021 10:00:00
Offers opening : 29-10-2021 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Gmina Kikol - SWZ.pdf pdf 593.5 2021-10-01 09:54:00 Proceeding
SWZ_Zal_9_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 266.3 2021-10-01 09:54:00 Proceeding
SWZ_Zal_1a_Wykaz_obiekty.xls xls 54 2021-10-01 09:54:00 Proceeding
SWZ_Zal_1b_Wykaz_oswietlenie.xls xls 51 2021-10-01 09:54:00 Proceeding
SWZ_Zal_2_Formularz Oferty.doc doc 213.5 2021-10-01 09:54:00 Proceeding
SWZ_Zal_5_Oswiadczenie_OSD.doc doc 35 2021-10-01 09:54:00 Proceeding
SWZ_Zal_6_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 44 2021-10-01 09:54:00 Proceeding
SWZ_Zal_7_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 45.5 2021-10-01 09:54:00 Proceeding
SWZ_Zal_8_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47 2021-10-01 09:54:00 Proceeding
Ogłoszenie w Dz. U..pdf pdf 145.8 2021-10-01 09:54:00 Proceeding
unieważnienie.pdf pdf 168.48 2021-11-08 09:58:01 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 127.69 2021-11-04 10:17:26 Public message

Announcements

2021-11-08 09:58 Andrzej Sobociński Unieważnienie

unieważnienie.pdf

2021-11-04 10:17 Andrzej Sobociński Zestawienie ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2021-10-29 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 3 197 686,92 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 829